Tuesday, November 17, 2015

Great Fajita Seasoning

1 Tb Chili Powder
1 Tsp cumin
1 tsp paprika
1/4 tsp cayenne
1/4 tsp garlic powder
1 tsp salt
1 tsp pepper

No comments:

Post a Comment